លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap
លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap
លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap

លក់ ផ្ទះល្វែង
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFS-159

4 បន្ទប់

$ 650,000

Flat house on Sivutha road 10 January school for sell ID: HFS-159

Flat house on Sivutha road 10 January school for sell ID: HFS-159
This flat house is on Sivutha road available to buy it now.
Potential of values increase the prices every year also get income from rental $1800 per month.

House size: 4m x 20m
Three story
Hard title
Prices $650000 Negotiate

Our office at Taphul street, inside of Arunnotey Spa
To search on Google map with name Arunnotey spa you will see me there
Call: + Viber, line, WhatsApp
Wechat ID: siemreapagent
Facebook page:
Twitter: siemreaplandhou
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-159
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ