លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Mongkol Borey

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Mongkol Borey Srah Reang

លេខកូដយោង Banteay Meanchey Province

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Banteay Meanchey Province

The province is subdivided into 7 districts and 2 municipalities, which are further subdivided in 65 communes (khum) and 644 villages (phum)

These areas we provide you regarding to Real Estate services as to buy sell and leasing through in order to your requests such Branch Bank Micro finance, None profit Group, telephone station, or any other please feel free to contact us.
The province is subdivided into 7 districts and 2 municipalities, which are further subdivided in 65 communes (khum) and 644 villages (phum)

Banteay Meanchey is a province of Cambodia located in the far northwest. It borders the provinces of Oddar Meanchey and Siem Reap to the east, Battambang to the south, and shares an international border with Thailand to the west. Its capital and largest city is Serei Saophoan.

Banteay Meanchey is the 13th largest province in Cambodia. With a population of 678,033, it ranks as the tenth most populous in the nation. The town of Poipet in the western part of the province is an international border crossing into Thailand

Mongkol Borey district ស្រុកមង្គលបុរី
Phnom Srok district ស្រុកភ្នំស្រុក
Preah Netr Preah ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ
Ou Chrov district ស្រុកអូរជ្រៅ
Serei Saophoan Municipality ក្រុងសិរីសោភ័ណ
Thma Puok district ស្រុកថ្មពួក
Svay Chek district ស្រុកស្វាយចេក
Malai district ស្រុកម៉ាឡៃ
Poipet Municipality ក្រុងប៉ោយប៉ែត

សង្ខេប

  • លេខយោង Banteay Meanchey Province