លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prasat Bakong

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Prasat Bakong

លេខកូដយោង Prasat Bakong District

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Prasat Bakong District is a district located in Siem Reap Province

Prasat Bakong District has 9 communes
These areas we provide you regarding to Real Estate services as to buy sell and leasing thought in order to your requests such Branch Bank Microfinance, None profit Group, telephone station, or any other please feel free to contact us.

Ampil Commune ឃុំអំពិល
គោកចាន់, ថ្នល់បាក់, ត្នោត, ត្រពាំងរុន, តាប៉ាង, ព្រៃគុយ, បង្កោង, គីរីមានន្ទ, បុស្សធំ, ត្រាចជ្រំ
Bakong Commune ឃុំបាគង
ថ្នល់ត្រង់, ឪេឡាក, លលៃ, ស្ទឹង, គោកត្រាច, តាភោក
Ballangk Commune ឃុំបល្ល័ង្គ
ធ្លកកំបុត, គោកប្ញស្សី, ខ្នារសង្រ្កាម, ក្រពើ, តាកុយ, ព្រុំកុដិ, ត្រាច, ពពេល
Kampong Phluk Commune ឃុំកំពង់ភ្លុក
Kantreang Commune ឃុំកន្ទ្រាំង
អង្រ្កង, កន្រ្ទាំង, ស្រិតលិច, ស្រិតកើត, សូភី, ត្រពាំងថ្នល់, តាត្រាវ, ពង្រ

Kandaek Commune ឃុំកណ្តែក
គោកធ្លក, ត្រពាំងទឹម, ឃុនមោក, ច្រេស, អូរ, ស្ពានកែ្អក, ត្រាង, ជ្រៃ, គោកត្នោត, ល្អក់
Mean Chey Commune ឃុំមានជ័យ
Roluos Commune ឃុំរលួស
មមាញ, គោកស្រុក, កញ្ជរ, រលួសកើត, ចំបក់, ដូនទាវ, រលួសលិច
Trapeang Thum Commune ឃុំត្រពាំងធំ
កូនសត្វ, បឹងជុំ, តាអី, រកាកំបុត, សួង, ភ្នំដី, ល្វា, ស្វាយជ័យ, អន្លង់ពីរ

សង្ខេប

  • លេខយោង Prasat Bakong District