លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angkor Chum
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angkor Chum
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angkor Chum
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Angkor Chum

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Angkor Chum

លេខកូដយោង Angkor Chum District

$ 2,500

Angkor Chum District a district in Siem Reap

The district has 7 communes and 85 villages
These areas we provide you regarding to Real Estate services as to buy sell and leasing thought in order to your requests such Branch Bank Micro-finance, None profit Group, telephone station, or any other please feel free to contact us.

Char Chhuk communes Below is 20 villages name: ឃុំចារឈូក
ប្រាសាទ, យាង, អានូក, ព្រៃលៃ្វ, ព្រៃចេង, ក្បាលចាម, គោកល្វា, ចាររកា, ថ្នល់, ឈូក, គោកក្បាត់, តាទយ, ព្រៃទទឹង, ដូនស្វា, មាជា, គោកថ្នល់, ខ្លុង, ថ្មី, គោកធ្នង់, កត្រកៀត
Doun Peaeng Commune Below is 8 villages name: ឃុំដូនពេង
រកា, បត់, គោកយាង, បុស្សល្អុង, បេង, ខ្ចាស់, ដូនពេង, រំដួលថ្មី

Kouk Doung Commune Below is 16 villages name: ឃុំគោកដូង
ទំរាប់, ខ្ចារ, គោកដូងថ្មី, គោកព្នៅ, គោកត្របែក, អន្ទិតសុខ, រកា, គោកក្រោល, កប្តៀក, ចេកក្បូរ, គោកស្នួល, ប្រាសាទត្រាវ, កំប្លើប, ដូនឯម, គោកដូងចាស់
Koul Commune Below is 7 villages name: ឃុំគោល
ខ្វាវ, ខាន់សរ, គោល, អំពិលធ្នង់, ដូនមៀវ, តាគួយ, ព្រៃអារ

Nokor Pheas Commune Below is 10 villages name: ឃុំនគរភាស
រមៀត, ល្បើក, សំបួរ, គោកថ្មី, ទនេ្លសរ, កុក, ពង្រ, នគរភាស១, នគរភាស២, ជំពូង
Srae Khvav Commune Below is 11 villages name: ឃុំស្រែខ្វាវ
រាជជន្ទល់, រវៀងថ្មី, ស្រែខ្វាវ, គោកក្នាំង, គោកចាស់, ជំនុំរាជ្យ, ស្លាត, ស្រែប្រាំង, រណ្តាស, រលំ, ទឹកថ្លា
Ta Saom Commune Below is 13 villages name: ឃុំតាសោម
ថ្នល់, ព្នៅ, ម្កាក់, គោកចាន់, ក រលំ, ទំពូង, ប្រាំដំឡឹង, តាលាវ, បាយម៉ាត, ត្រពាំងភ្លោះ, តាសោម, គោកថ្មី, ស្វាយជុំ


Our office at Taphul street, inside of Arunnotey Spa
To search on Google map with name Arunnotey spa you will see me there
Call: + Viber, line, WhatsApp
Wechat ID: siemreapagent
Facebook page:
Twitter: siemreaplandhou
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង Angkor Chum District