លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង LFS-232

518 m²

€ 1,325,557

ដីសំរាប់លក់នៅម្តុំវត្ត បូព៌ មានប្លង់រឹង

ទំហំដី: 14m x 37m មានសំណង់អាគារស្រាប់

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-232
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 518 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

ទីតាំង

  • 1 ដី