ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFR-290

3 បន្ទប់

3 បន្ទប់គេង

$ 450

3 bedrooms house for rent ID: HFR-290

This 3 bedrooms house is on first floor the location at Sangkat Svay Dangkom, Siem Reap, Cambodia.
Full furnish
3 bedrooms with bathroom for each room
Living room
Big Balcony
Fridge
Cooking gas
Parking space
Bath tap
Electric 1000Reil per KW
Prices: 450$/Month (Negotiable)
****************************************************************
If you are interesting, please feel free to contact as below number
017 26 79 79 Cellcard : Viber, line, WhatsApp
015 80 80 22 Smart
097 5276 262 Metfone

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-290
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 2 រានហាាល
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ចំណត