ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap
ជួល សណ្ឋាគារ Siem Reap

ជួល សណ្ឋាគារ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង CMFR-192

13 បន្ទប់

13 បន្ទប់គេង

1000 m²

$ 6,500

13 units apartment building with Swimming Pool for rent ID: CMFR-192 $6500 per month

This is a newly apartment building in central of siem reap city. It is in Svay Dangkom and just 5minutes from Old market best location of travelers choose.
RESIDENCE FACILITIES:
• Full furnished
• Big living room
• Western Style
• Bed, Mattress with full set cover
• Dining Table
• Flat Screen TV with Cable
• Individual Air-Conditioning Control
• Big Refrigerator
• Washing Machine
• Each room have own balcony
• Swimming Pool
• Elevator up to 5-Floor
• Safe Parking area Utilities
: Electricity: $0.25 per KW Water: Free Internet: Free Cable TV: Free Garbage: Free
Two Bed Rooms Unit at the Front Price $700 per month
One Bed Room Unit Price: $650 per month
whole building price: $6500 per month (Can Negotiable)
If you are interesting feel free to contact as below number
017 26 79 79 Cellcard : Viber, line, WhatsApp
015 80 80 22 Smart
097 5276 262 Metfone

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-192
  • បន្ទប់ 13 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1000 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

ទីតាំង

  • 13 បន្ទប់គេង
  • 15 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ចំណត