2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap
2 5 Siem Reap

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង A-245

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

350 $

1 Cozy Bedrooms with Balcony apartment for rent ID: AP-245

This is luxury apartment with fully furnished. located in a peace full area full of landscape and just 5minutes from Old market 2 minutes from Build Bright University.
• Full furnished
1 Cozy Bedrooms with Balcony
2 Bathroom
Kitchen Area with Dining Counter & 2 Chairs
2 Airconditions 2 Ceiling Fans
Sofa one set with one TV at Lobby
1 fridge
1 Washing Machine
Free Water Consumption
Free Wifi Double Speed at night
Free Cleaning Service 4 times a month
Free Gardening Service
Free Waste Collection
Security Camera all area
Additional Charge:
Electricity charge $0.25/KW
Price : $350/month (Negotiable)

If you are interesting feel free to contact as below number
017 26 79 79 Cellcard : Viber, line, WhatsApp
015 80 80 22 Smart
097 5276 262 Metfone

សង្ខេប

  • លេខយោង A-245
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 ចំណត
  • 1 បន្ទប់ដាក់សំភារៈ