លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFS-157

2 បន្ទប់គេង

210 m²

€ 39,947

ផ្ទះនឹងដីសម្រាប់លក់ តម្លៃ$45000 ID: HFS-157

ផ្ទះ សម្រាប់លក់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិ សំបូរ សង្កាត់ ស្វាយដង្គុំ ខេត្ត សៀមរាប
ទំហំដី: 14ម x 15ម
ទំហំផ្ទះ : 7ម x 11ម
លក្ខណ:របស់ផ្ទះមាន
បន្ទប់គេងធំទូលាយ
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
សម្ភារះដែលនៅក្នុងផ្ទះរួមមាន គ្រែគេង សាឡុងឈុតធំមួយ តុបរិភោបអាហារមួយឈុត ទូរទស្សន៏ ផ្សេងៗ
បន្ទប់ទឹក

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-157
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 210 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ