លក់ ដីទ្បូ Banteay Srei
លក់ ដីទ្បូ Banteay Srei
លក់ ដីទ្បូ Banteay Srei
លក់ ដីទ្បូ Banteay Srei
លក់ ដីទ្បូ Banteay Srei
លក់ ដីទ្បូ Banteay Srei

លក់ ដីទ្បូ
Banteay Srei

លេខកូដយោង LFS-238

112000 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

farm land 11 hectares for sales

this land location a Kna villa, Knas commune Banteay Srey destric Siem Reap. it is on national road No.66 Not Apsara zone

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-238
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 112000 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត