លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Banteay Srei Tbaeng

លេខកូដយោង LFS-230

208045 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីនៅ ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប សម្រាប់លក់ លេខកូដ : LFS-230

ដីនេះ ស្ថិតនៅស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប
ទំហំដី 208045m2
ទំហំផ្លូវ 40m
ដីជាប់ផ្លូវជាតិ

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-230
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 208045 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត