លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Banteay Srei

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Banteay Srei Tbaeng

លេខកូដយោង LFS-230

208045 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីនៅ ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប សម្រាប់លក់ លេខកូដ : LFS-230

ដីនេះ ស្ថិតនៅស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប
ទំហំដី 208045m2
ទំហំផ្លូវ 40m
ដីជាប់ផ្លូវជាតិ

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-230
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 208045 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត